KLAN
Om oss
Styrelsen - kontakt
Söka bidrag
Bli medlem
Sammanträden
Nyheter - evenemang

 

På gång

 

Kommande medlemskvällar

Tisdagen den 8:onde maj: Vi får besök av Sven-Olof Karlsson, Stockholm, som redovisar om projekt "Prevent don't promote" om narkotikasituationen i landet. Sven-Olof är projektanställd av SLAN(Länsnykterhetsorganisationernas samlingsförbund) och NBV. Föreläsning i Linnésalen på Domkyrkocentrum i Växjö klockan 18.30. Fika serveras, var vänlig anmäl dig i förväg till Mona Nilsson, 0730941646 alt mona.nilsson(a)klan-kronoberg.org
Fler medlemskvällar utannonseras senare.

Medlemskvällar som varit

Torsdagen den 1 Mars kl 18:30

Torsdagen 14 september 18.30 - Växjö då och nu med Johan Wejdolf

4 december - Medlemskväll med förre biskopen i Växjö stift, Jan-Olof Johansson som höll i en mycket uppskattad kväll. Han berättade om sitt uppdrag som direktor för "Den gode herdens skola" i Betlehem och tog oss med på en resa i ord och bild.

2017

Vi har fortsatt kontakten med politiker i länet. Vi bjöd in till politikerfrukost om barn i missbruksmiljö. Vi var i Tingsryd, Mona Örjes, ordförande i IOGT-NTO:s Juniorförbund redovisade rapport om hur många barn i kommunen som fått hjälp och stöd i sin situation och samtalade om vi kunde förbättra deras situation. Ett mycket uppskattat möte. Vi bjöd också in till lunch i Markaryd med samma tema. Det var ett mycket välbesökt möte. Vi hoppas kunna fortsätta med dessa möten runt detta och andra teman.
KLAN deltog också i en utbildning i ANDT-frågor anordnad av länstyrelsen. Den riktade sig till politiker i hela Kronobergs län. För utbildningen svarade Jan Linde, ordförande i Länsnykterhetsförbundet västra götaland. Utbildningen hölls på tre platser. I Växjö, Ljungby och Tingsryd. Vi hoppas kunna återkomma med utbildningar i andra frågor.
Vi har hjälp IOGT-NTO med deras projekt Vit Jul i December, då vi talade om vikten av nykterhet och att barn får en drogfri jul på fullmäktigemöten runt om i länet. Vi hoppas kunna få hjälpa till med även 2018, ett mycket viktigt och intressant uppdrag.
Tillsammans med IOGT-NTO:s ANDT-grupp vill vi försöka starta ett länsövergripande nätverk som kan ge stöd och hjälp till barn som lever i missbruksmiljö. Under 2017 har vi därför arrangerat fyra temakvällar på detta tema, med många kända och mycket kunniga föreläsare. Vid varje möte har vi haft två olika föreläsningar som har gett utrymme till frågor. Temakvällarna var 28/3, 23/5, 13/9 och 20/11. Vi har anordnat temakvällarna i projektform och hoppas få möjlighet att fortsätta med detta under hösten 2018 och våren 2019. Vi har ansökt om projektmedel för att kunna forsätta och återkommer om detta.

 

Temakväll NR 3 - Barn och unga i missbruksmiljö
Onsdagen den 13 september kl. 18.00
Främst till dig som i din profession kommer i kontakt med dessa barn och ungdomar men också för andra intresserade.
Representant för Navet pratar om Aktuella droger och vilka tecken vi ska vara uppmärksamma på.
Mats Anderberg, Linnéuniversitetet talar om behandling av unga med drogproblem.
Lars-Gunnar Wetterbrand, Konsulent för Hela människan berättar om nätverket i Jönköpings län.
Vi bjuder på fika!

 

 

Temakväll NR 4 - Hur informerar vi i skolan om Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak?
Torsdagen den 9 November klockan 18.00

 

 

Vi kommer fortsätta anordna frukostmöten med Politiker

Evenemang

Under kulturnatten samarbetar vi med IOGT-NTO runt föreläsningar och andra aktiviteter. Se annons i tidning.

Vi kommer också under året att samarbeta med IOGT-NTOs ANDT-grupp kring föreläsningar, bland annat om barn som växer upp i missbruk.
Vi arbetar också tillsammans kring en föreläsning som riktar sig till skolpersonal, vilken handlar om ANDT-undervisning i skolan. Föreläsare blir Sören Eriksson, rektor på Wendelsbergs folkhögskola.

Under hösten har ANTD-gruppen varit ute på skolor i åk. 6-7 i Växjö med spelet tankebananen som har sponsrats av KLAN.


 


 


Remiss SLAN Väg till ökad tillsyn

En väg till ökad tillsyn (SOU 2013:50)

E-HANDEL MED ALKOHOL I SVERIGE

Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor organiserar 27 rikstäckande och 18 regionala organisationer, och vill härmed avge följande svar på betänkandet En väg till ökad tillsyn (SOU 2013:50).

Det har idag vuxit upp många företag som bedriver förtäckt detaljhandel med alkohol. Ofta sker mycket av försäljningsverksamheten i Sverige, det är egentligen bara varorna som påstås finnas utomlands. En ny stor aktör är City-Gross som tar upp beställning, tar betalt och levererar alkohol tillsammans med sina matkassar. Senast i raden är något så udda som städföretaget The Clintons i Stockholm som erbjuder vinleveranser som tilläggstjänst.

Läs mer...

 
 


 


Förbjud alkoholreklamen!

 

Patrik Skogsberg om alkoholreklam

 

 

Publicerad: 2010-03-05


Alkoholreklam leder till ökad konsumtion, vilket i sin tur leder till mer alkoholproblem. Därför vill Hela Människans konsulent Patrik Skogsberg att alkoholreklam förbjuds.

 

 

 

Läs mer.

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

Föräldrar är nyckeln till att stoppa tonårsfylleriet!

Patrik Skogsberg om Tonårsfylleri

Publicerad: 2010-03-12.

Att föräldrar tar sitt ansvar och slutar att bjuda sina barn på alkohol är nyckeln till att stoppa det tonårsfylleri vi har i vårt samhälle, anser Hela Människans konsulent Patrik Skogsberg.

Läs mer.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dags att höja alkoholskatten!

Patrik Skogsberg om Alkoholskatt

Publicerad: 2010-04-27

 

 

När Sverige gick med i EU tvingades vi att sänka våra alkoholskatter för att harmoniera våra skatter med EU:s övriga länder och hejda en galopperande införsel från andra länder. Nu är det dock dags att höja skatten igen hävdar Hela Människans konsulent Patrik Skogsberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidan uppdaterad 2014-01-3.


 
Om oss
Styrelsen - kontakt
Söka bidrag
Bli medlem
Sammanträden
Nyheter - evenemang