KLAN
Om oss
Styrelsen - kontakt
Bli medlem
Sammanträden
Nyheter - evenemang
Söka bidrag

Vad kan man då söka bidrag för från KLAN?


Det övergripande syftet med projektet man söker medel till måste vara att lämna upplysning och utåtriktad information om alkohol och narkotika.
Bidrag ges inte till föreningars löpande drift, värvningskampanjer etc.

 

Bidrag som beviljats av styrelsen betalas ut i efterskott, och maximalt det belopp styrelsen beslutat om, dock ej mer än projektets nettokostnader (kostnader minus övriga intäkter).

 

-----------------------------------------------------------

Kronobergs Länsforum för Alkohol- och Narkotikafrågor lämnar bidrag till medlemsorganisationerna för verksamheter enligt organisationens syften, i första hand droginformationsaktiviteter (om alkohol, narkotika, tobak och doping) riktade till mottagare utanför den egna medlemskretsen.

    • Ansökningsblankett kan laddas ned via denna länk så att den kan kompletteras i lugn och ro. Anvisningar för bidragsansökan hittar du här.
    • Spara förslagsvis er ansökan med dagens datum som namn så blir det lättare för oss att skilja olika handlingar åt. 
  1. Sedan är det bara att skicka in ansökan via e-mail till gunnar.fellinger@klan-kronoberg.org eller till postadress: KLAN-Kronoberg Vattentorget 1 35234 Växjö
  2. Redovisning från sökande medlemsförening ska ske senast sex veckor efter genomförd aktivitet 
  3. OBS! Styrelsen har beslutat att en ansökan ska ha inkommit senast 3 veckor före nästa inplanerade styrelsemöte för att hinna behandlas.

 

Mötesplan för 2015-2016

Ansökan inne senast:  

20:onde januari


 

6/1

26:e februari    

12/2

17:onde mars 

3/3

19:onde maj
 


 

5 / 5

 

18:onde augusti

4 / 7

 
 
24:e september
9/9
 
19:onde oktober 
5/10
24:e november


 
10/11
2016
19:onde Januari 
2016
4/1
2016
25:e Februari


 
2016
11/2
2016
15:onde mars


2016
1/2

            Årsmöte 2016: 21/4 18:00 , Plats meddelas 

 
Sidan uppdaterad: 2016-01-11.
 


 
Om oss
Styrelsen - kontakt
Söka bidrag
Bli medlem
Sammanträden
Nyheter - evenemang