KLAN
Styrelsen - kontakt
Söka bidrag
Bli medlem
Sammanträden
Nyheter - evenemang
Om oss

KLAN - Kronobergs Länsforum för Alkohol- och Narkotikafrågor.

KLAN är ett nätverk för sammanslutningar inom Kronobergs län vilka vill verka enligt SLAN:s (Sveriges Landsråds för Alkohol och Narkotikafrågor) alkohol- och narkotikapolitiska program och därmed inom länet stärka en solidarisk alkoholpolitik, verka för nykterhet och ett narkotikafritt samhälle samt skapa opinion för en väl utbyggd alkohol- och narkomanvård.

KLAN får ekonomiskt stöd från Landstinget för sin verksamhet.

 _____________________________________________________________________

Kontakt:
Mona Nilsson
telefon hem: 0470-19249 mobil: 0730 941 646
mail: mona.nilsson@klan-kronoberg.org


Sidan uppdaterad: 2016-01-11.


 
Om oss
Styrelsen - kontakt
Söka bidrag
Bli medlem
Sammanträden
Nyheter - evenemang